Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr umowy: POIR.03.04.00-30.0271/20-00

Strona glówna | Kontakt z nami

Regał na owoce i warzywa

Konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor RAL 7035.

Szerokość regału: 2x 1330 mm