Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr umowy: POIR.03.04.00-30.0271/20-00

Strona glówna | Kontakt z nami

Regał nad zamrażarki

Kontrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor RAL 7035.

Szerokość regału 1330 mm.

Stawiany nad zamrażarkami, umożliwia lepsze zagospodarowanie miejsca w sklepie.

  • 139
  • 140