Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr umowy: POIR.03.04.00-30.0271/20-00

Strona glówna | Kontakt z nami

WMK 01

WMK 01 - Wózek transportowy siatkowy z 1 drzwiczkami otwieranymi do dołu.

  • 236